Admissions 2023

Learn more

Про кафедру

Кафедра теоретичної та математичної фізики Київського академічного університету (ТМФ КАУ) при Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (ІТФ) була створена в 2017 році. ІТФ має багаторічний досвід роботи зі студентами та школярами в рамках Науково-освітнього центру, що працює з 2000 року. Формування кафедри ТМФ відбулося на основі плідного досвіду освітньої роботи наукових співробітників інституту з молоддю, що приходить в освітній Центр. На кафедрі ТМФ проходить навчання магістрів за освітньо-науковою програмою «Теоретична та математична фізика», куди включені спецкурси із сучасних напрямів фізики конденсованого стану, квантової оптики та квантової інформації, фізики високих енергій та інтегрованих квантових систем, які читають провідні науковці ІТФ. Половину навчального часу студенти індивідуально займаються науковою роботою у відділах ІТФ.
Кафедра ТМФ КАУ спільно з Центром втілює в життя систему неперервної освіти для обдарованої молоді, що складається з трьох взаємопов'язаних ланок: освітньої роботи зі школярами провідних фізико-математичних ліцеїв, студентами кафедр природничих факультетів університетів та аспірантами Інституту, університетів, які ведуть дослідження з теоретичної та математичної фізики. В рамках цього співробітництва та із залученням інших кафедр КАУ, регулярно проводяться: літні та зимові школи з новітніх проблем теоретичної фізики для студентів та аспірантів, факультативи з фізики та математики для студентів 1-го і 2-го курсів фізичних та математичних факультетів університетів м. Києва. А для школярів — Комплексні олімпіади КАУ з фізики, математики та інженерії, командні олімпіади присвячені експерименту та комп’ютерній фізиці.